ข่าวเด่น

นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ภาพข่าว: 

นายสุพัด ไชยทอง อสร.ดีเด่น ปี 2562

 อสร.ดีเด่น ปี 2562 รับใบประกาศเกียรติคุณ และเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน 

ภาพข่าว: 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 16/2562”

 

ภาพข่าว: 

ข้อกำหนดในการติดต่อองค์การประกันสังคมซาอุดิอาระเบีย (GOSI)

 

ภาพข่าว: 

"ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562"

 

ภาพข่าว: 

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี วันดินโลก WORLD SOIL DAY

 

 ที่มา : http://www.ldd.go.th/WEB_WorldSoilDay/wsd05.html

ภาพข่าว: 

"หยุดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน"

 

ภาพข่าว: 

ปรับค่าแรงขั้นต่ำใหม่ทั่วประเทศ

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content