“กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการ”

 วัน​พุธที่ 13 พฤศจิกายน​ 2562 เวลา 08.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน     การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 427/2560-2562 โดยมี นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  นายเที่ยง  ดอกกระโทก จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ  นายสรรชัย  ชอบพิมาย ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นางรังสินี  บุญทน  รักษาการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  และ นางพัชรินทร์ สาตราคม รักษาการประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษด้วย