พิธีรับ-ส่งทหารใหม่ แผนกทหารบก ,แผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 2/2562 และแผนกทหารเรือ ผลัดที่ 3/2562 โดยส่งช่วยกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 665 นาย

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับ-ส่งทหารใหม่ แผนกทหารบก ,แผนกทหารอากาศ ผลัดที่ 2/2562 และแผนกทหารเรือ ผลัดที่ 3/2562 โดยส่งช่วยกองทัพภาคที่ 2 จำนวน 665 นาย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้ นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย