การประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2562

 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา 09.30 น.  นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้ นางณัฐกฤตา ดาหาร  แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  ได้เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย