ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันที่ 23  ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ และนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นeหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งนี้ นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน