ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 16/2562”