ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การคัดเลือกและประกาศชูบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562