ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “กระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 15/2562”