ที่อยู่สำนักงาน

ที่ตั้ง        สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

              ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (ตึกใหม่) ชั้น 2 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

              โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4561-4061, 0-4562-2071  มท.38350

               E-mail : sisaket@mol.go.th, labour_ssk@hotmail.com